ZPFP
Władze

Katarzyna Gubrynowicz - prezes

Adam Ławnik - I wiceprezes i sekretarz

Agnieszka Czarnocka - II wiceprezes

Radosław Siekierzyński - skarbnik

Mikołaj Stawowy - członek zarządu d/s kontaktów z zagranicą

Krzysztof Celuch - członek zarządu

LOGIN HASŁO