ZPFP
Strona główna

W dniu 8 czerwca 2013 w Centrum Edukacji Kampinoskiego Parku Narodowego odbył się Walny Zjazd Delegatów Związku Polskich Fotografów Przyrody.

Na Zjeździe udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi i wybrano nowe władze na lata 2013-2016

Zarząd Główny ZPFP:
Katarzyna Gubrynowicz - Prezes (Okręg Mazowiecki)
Adam Ławnik - I Wiceprezes ZPFP, Sekretarz (Okręg Mazowiecki)
Agnieszka Czarnocka - II Wiceprezes ZPFP (Okręg Mazowiecki)
Radosław Siekierzyński - Skarbnik (Okręg Wielkopolski)
Krzysztof Celuch - członek Zarządu (Okręg Roztoczańsko-Podkarpacki)
Mikołaj Stawowy - członek Zarządu (Okręg Mazowiecki)
Grzegorz Szkutnik - członek Zarządu (Okręg Roztoczańsko-Podkarpacki)

Komisja Rewizyjna:
Ireneusz Graff (Okręg Mazowiecki)
Grzegorz Okołów (Okręg Mazowiecki)
Grzegorz Żebrowski (Okręg Mazowiecki)

Sąd Koleżeński:
Zygmunt Urzędnik - Przewodniczący (Okręg Śląski)
Dariusz Kwiatkowski (Okręg Roztoczańsko-Podkarpacki)
Jerzy Łapiński (Okręg Mazowiecki)

1234567
LOGIN HASŁO